lozi-default-thumbnail
Cơm gà, bò + mỳ bò - 330477 dieulinh1471997 - Cơm 123 - Kim Mã - 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cơm gà, bò + mỳ bò

Giá tiền: 70.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Cơm 123 - Kim Mã
Địa chỉ: 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Linh Diệu @dieulinh1471997

  • 12:07, 18 tháng 4, 2016

Đồ ăn ở đây ngon, nuớc sốt được. Nhưng mà thái độ phục vụ của nhân viên thì đ thể chịu đuợc nhé. Mình và bạn mùnh đã rất khó chịu từ lúc gọi menu đến lúc ăn xong thanh tóan, nviên ai cũng như đang đeo bị thịt lên mặt ý, mặt tỏ vẻ cáu cáu, khó ưa nhé . Đồ ăn ngon nhưng mình sẽ k quay lại đâu!