lozi-default-thumbnail

Cơm gà jam bong phomai

Giá tiền: 70.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Cơm 123 - Kim Mã
Địa chỉ: 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Miếng gà max tooo luôn nhé, ăn ngậm mồm ngậm miệng luôn