lozi-default-thumbnail
Cơm gà jam bong phomai - 2608457 thanhhuyen1612 - Cơm 123 - Kim Mã - 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cơm gà jam bong phomai

Giá tiền: 70.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Cơm 123 - Kim Mã
Địa chỉ: 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Miếng gà max tooo luôn nhé, ăn ngậm mồm ngậm miệng luôn