lozi-default-thumbnail
Cơm gà sốt chua ngọt - 188984 suiwis - Cơm 123 - Kim Mã - 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cơm gà sốt chua ngọt

Giá tiền: 70.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Cơm 123 - Kim Mã
Địa chỉ: 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trang Quỳnh @suiwis

  • 11:26, 24 tháng 11, 2015
70k cho 1 đĩa cơm...cũng khá ngon.😊😊😊😊😊