lozi-default-thumbnail
Cơm gà sốt chua ngọt - 2808439 meohendensi - Cơm 123 - Kim Mã - 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cơm gà sốt chua ngọt

Giá tiền: 70.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Cơm 123 - Kim Mã
Địa chỉ: 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Mei Mei Trian @meohendensi

  • 23:47, 10 tháng 3

Ổn đó. tớ cũng thích ăn gà nữa.