lozi-default-thumbnail
Cơm gà sốt chua ngọt - 160969 ng.anh - Lotteria - Diamond Plaza - 34 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

Cơm gà sốt chua ngọt

Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Lotteria - Diamond Plaza
Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngọc Anh @ng.anh

  • 18:01, 23 tháng 10, 2015

Lotteria :))))