lozi-default-thumbnail
Cua rang me - 158221 nhanduong4 - Phong Cua - Cây Sứ Quán - 1019A Bình Quới, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cua rang me

Giá tiền: 289.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 1019A Bình Quới, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhân Dương @nhanduong4

  • 2:15, 19 tháng 10, 2015