lozi-default-thumbnail
Deep blue - 331188 vietthaocao - Urban Station Coffee Takeaway - Tô Hiến Thành - 288 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Deep blue

Giá tiền: 27.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 288 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Cao Việt Thảo @vietthaocao

  • 18:26, 18 tháng 4, 2016

Quá nóng @@