lozi-default-thumbnail
  • https://tea-3.lozi.vn/v1/images/resized/ga-cay-fomai-1464694351-1-3044278-1499327457
  • https://tea-1.lozi.vn/v1/images/resized/ga-cay-fomai-1464694351-2-3044278-1499327457
  • https://tea-2.lozi.vn/v1/images/resized/ga-cay-fomai-1464694351-3-3044278-1499327457
  • https://tea-3.lozi.vn/v1/images/resized/ga-cay-fomai-1464694351-4-3044278-1499327457
Gà cay fomai - 4015959 mlmai2 - Quán Alo Trà - Đối diện Trường THPT Chu Văn An, Hùng Vương, p. Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Gà cay fomai

Giá tiền: 30.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Quán Alo Trà
Địa chỉ: Đối diện Trường THPT Chu Văn An, Hùng Vương, p. Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Biii @mlmai2

  • 14:50, 6 tháng 7

Rất ngon. là món mình ưa thích