lozi-default-thumbnail
Gà sốt đậu + gà pho mai - 2682610 nhumai.nguyenn2002 - Lotteria - Diamond Plaza - 34 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

Gà sốt đậu + gà pho mai

Giá tiền: 86.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Lotteria - Diamond Plaza
Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

😂😂😂🍟🍟🍟😊😊😊❤️