lozi-default-thumbnail
  • https://tea-1.lozi.vn/v1/images/resized/hong-tra-macchiato-1458362127-1-3977822-1507296236
  • https://tea-4.lozi.vn/v1/images/resized/hong-tra-macchiato-1458362127-2-3977822-1507296236
Hồng Trà Macchiato - 4933513 nhumai.nguyenn2002 - KOI Thé Vietnam - Cao Thắng - 61B Đường Cao Thắng, phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hồng Trà Macchiato

Giá tiền: 55.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 61B Đường Cao Thắng, phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Uống được, thơm, thích nhất macchiato