lozi-default-thumbnail

Hot stone bibimbap

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 22B Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sa Hoàng @hoanglinhsa13

  • 10:18, 25 tháng 2

Cơm trộn ngon nóng sốt hôi hổi mỗi tội hơi cay 1 tẹo với 1 đứa ăn cay kém như mình :))