lozi-default-thumbnail
Kem Khói - 1805744 son.bin - Lotteria - Xã Đàn - 17 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Kem Khói

Giá tiền: 25.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Lotteria - Xã Đàn
Địa chỉ: 17 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Sơn Bin @son.bin

  • 19:53, 14 tháng 11, 2016
ngon vô cùng :)))))