lozi-default-thumbnail
🍹🍹🍹 - 1252682 hongoctram0210 - King BBQ Buffet – AEON Tân Phú - Aeon Mall Tân Phú, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

🍹🍹🍹

Giá tiền: 59.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: Aeon Mall Tân Phú, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Trâm Ngố @hongoctram0210

  • 11:30, 15 tháng 10, 2016
🍹🍹🍹