lozi-default-thumbnail
  • https://tea-2.lozi.vn/v1/images/resized/mi-cay-pho-mai-1466091422-1-3286326-1501116356
  • https://tea-4.lozi.vn/v1/images/resized/mi-cay-pho-mai-1466091422-2-3286326-1501116356
  • https://tea-1.lozi.vn/v1/images/resized/mi-cay-pho-mai-1466091422-3-3286326-1501116356
Mì cay phô mai 🧀 - 4285943 heounin7 - Dakco Cafe - Lê Duẩn,  Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Mì cay phô mai 🧀

Giá tiền: 35.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Dakco Cafe
Địa chỉ: Lê Duẩn, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Heo Ủn Ỉn @heounin7

  • 7:45, 27 tháng 7

Rất ngon, có mùi thơm của phô mai, rất thơm 😋 tuyệt vời