lozi-default-thumbnail

Mì Gà Và Cá Loc

Giá tiền: 20.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 48 Nguyễn Thụy, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Thanh Tú @tuthanh113

  • 14:27, 7 tháng 12, 2016

Sạch sẽ thot mát phục vụ tân tình