lozi-default-thumbnail

Mì quảng

Giá tiền: 10.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 234 Đại Lộ Hùng Vương, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Sarah Hằng @sarahhang

  • 19:27, 9 tháng 9, 2016

Không ngon lắm