lozi-default-thumbnail
Mì quảng thập cẩm - 651273 hanh.huynh2804 - Mì Quảng Thu Búp - Đại Lộ Hùng Vương - 234 Đại Lộ Hùng Vương, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Mì quảng thập cẩm

Giá tiền: 35.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 234 Đại Lộ Hùng Vương, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Một năm về quê có 1 lần, lần nào không mò ra đây ăn một phát 2 tô thì không chịu được 😭