lozi-default-thumbnail
Nấm thiên nhiên - 2615105 qcthanhtai - Vịt Đồng 7 Tài - Ninh Tịnh 2,  P. 9, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Nấm thiên nhiên

Giá tiền: 65.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Vịt Đồng 7 Tài
Địa chỉ: Ninh Tịnh 2, P. 9, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Nấm tự nhiên mùa mưa mới mọc