lozi-default-thumbnail
Óc chó sẵn 500g - 1994836 habang19992 - Trường Đại học Tài chính - Kế toán - Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Óc chó sẵn 500g

Giá tiền: 185.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Óc chó rất tốt ai muốn biết nguồn gốc và nơi sx và chỉ định thì có thể search gg vì e bán hàng uy tín ạ