lozi-default-thumbnail
Phở Bắc - 658364 linhlinh180798 - Phở Bắc - Phạm Xuân Hoà  - 10 Phạm Xuân Hoà , Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Phở Bắc

Giá tiền: 25.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 10 Phạm Xuân Hoà , Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Linh Hà @linhlinh180798

  • 9:27, 21 tháng 8, 2016

Hương vị gia truyền, chính gốc người Bắc nấu nên khá ngon😍😍😍