lozi-default-thumbnail
Phomai matcha - 2343003 quynhkute402 - Highlands Coffee - Hoàng Đạo Thúy - 17 T1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phomai matcha

Giá tiền: 25.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 17 T1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngon dã man luôn ạ ❤️❤️