lozi-default-thumbnail
Sobert chanh - 326501 cao.nham.nho - Urban Station Coffee Takeaway - Tô Hiến Thành - 288 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Sobert chanh

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 288 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Cáo NhamNhở @cao.nham.nho

  • 15:03, 15 tháng 4, 2016

Pha theo yêu cầu chua nhiều ít đường, giải nhiệt tốt cho những ngày nóng như thế này.