lozi-default-thumbnail

Soda deep blue

Giá tiền: 27.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 288 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
hetdenxodo

Nguyễn Lộc @hetdenxodo

  • 22:10, 2 tháng 6, 2016

Hờ hờ mỗi lần di urban chỉ thích uống mỗi deep blue, k hiểu vì sao luôn ấy :)) Mà cái ly ở đây sao to dữ vậy ta, khác mấy chỗ urban khác quá vậy nhỉ.