lozi-default-thumbnail
Sườn nướng - 294411 lam81 - Vuvuzela Beer Club - Nguyễn Bỉnh Khiêm - 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Hồ Chí Minh

Sườn nướng

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Hồ Chí Minh

Sumo Lâm @lam81

  • 16:49, 24 tháng 3, 2016

Ngon tuyệt