lozi-default-thumbnail
Sushi - 691923 asari98 - Tokyo Deli - Điện Biên Phủ - 250A Điện Biên Phủ, Quận 3, Hồ Chí Minh

Sushi

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 250A Điện Biên Phủ, Quận 3, Hồ Chí Minh

Linh Việt @asari98

  • 19:28, 28 tháng 8, 2016

Khá ổn