lozi-default-thumbnail
Tokkboki hải sản - 1456891 mylinh291 - oggy - 94 Chợ Con, Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Tokkboki hải sản

Giá tiền: 45.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: oggy
Địa chỉ: 94 Chợ Con, Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng

mylinh29 @mylinh291

  • 13:55, 23 tháng 10, 2016

Ăn khá ngon và hợp khẩu vị với mình 👌🏼