lozi-default-thumbnail
Trứng hấp - 3590730 saphia.valentina - Tokyo Deli - 3 Tháng 2 - 386-388 Ba Tháng Hai Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Trứng hấp

Giá tiền: 24.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Tokyo Deli - 3 Tháng 2
Địa chỉ: 386-388 Ba Tháng Hai Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Béo béo dễ ăn nhưng dễ ngán và vẫn còn mùi trứng khá mạnh