lozi-default-thumbnail

Vanilla cream frappuccino

Giá tiền: 95.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
maxgama0123

Mẫn Tài @maxgama0123

  • 20:10, 17 tháng 2, 2017

Vani hơi béo ngạy , mùi hơi nồng nên hơi ngán.