Tớ ở phúc kháh,hưg hà, Thái Bình

Tớ thích bán hàg và thích cc mua hàg của tớ 😜😜