Tiền của phương chỉ dành cho việc ăn thôi ahihi :)