Mình là người sống nội tâm, thích đi du lịch, câu cá ăn uống ...v..v..