Nét Việt Salin 128 L Phạm Văn Hai p.3 Tân Bình JCm Nôus Tóc và Trang Điểm chuyên nghiệp với Mỹ phẩm cao Cấp. ( Cách chợ PVH 50m)