Thích ăn mỳ cay, bánh gạo

Uống trà sữa, trà đào .,,,,,