Thích đi du lịch những nơi có thể nhất. và thích ăn ốc ... nói chung là các thứ đồ ăn vặt..