Thích ăn kem . đi chém gió .đi du lịch . sống tại biên Hòa Đồng nai