Chúng tôi là Nhà sáng lập " Ngân hàng vì Phụ nữ "

Sứ mệnh của chúng tôi là Giúp đỡ 1 triệu Phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu và sống Hạnh phúc.