Thích ăn , ở tiềng giang , thích đá banh ,thích câu cá