Mình thích đi ăn ở nhiều nơi. nhiều món đặc biệt đậm chất quê hương 3 miền. mình thích đi du lịch và gặp gỡ giao lưu với người tài, Doanh Nhân. thích ở bên gia đình. thích kiếm tiến và giúp đỡ mọi người mọi lúc mọi nơi. thích tiền. thích tình. thích ngao du thiên hạ. và. và cuộc sống ta do ta quyết