Mk thích ăn đồ ăn Hàn hoặc thứ gì đó giòn. Rất thích màu đen và áo tay dài.

#Ga