Cảm nhận riêng thôi . KHÔNG BÁN chỉ viết cảm nhận làm ơn đọc kĩ feedback👌Có voucher, combo , sale thì sẽ ghi kèm theo 👌Dạo này lười & ăn nhiều nên fb sẽ không kĩ mong thông cảm 👌 Không thích dư thừa nên đã có nhiều fb về món thì không nói thêm 👌