lozi-default-thumbnail

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Đồ ăn

Pizza là số 1 🍕🍕🍕

43.968 lượt xemNgày tạo 08/03/2017

Đây là bộ sưu tập dành cho những ai mê pizza nha. Xem xong là phải lên lịch cùng lũ ban thui 🎱🎱🎱

Ảnh có trong bộ sưu tập

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Sự kiện nổi bật